Danh mục: NHA TRANG

Giới thiệu về các điểm đến khi đi Du lịch Nha Trang

KDL Bãi Tranh có gì?

Đến Nha Trang khi đi tour đảo mọi người thường hay nhắc đến Bãi Tranh. Vậy ở Bãi Tranh có gì, dịch vụ ở Bãi ….